Platform vmbo groen 31 januari 2023

Schaap vmbo-groen examen hoeft niet op de kont

Schaap vmbo-groen examen hoeft niet op de kont

Voor de uitvoering van het praktische deel van het centrale examen voor het profielvak groen is een schaap nodig. Scholen maken zich zorgen, onder meer over de impact die het afnemen van het examen heeft op het schaap.

Bij sommige scholen is ook het organiseren van het examen een uitdaging. Er zijn geen schapen op school aanwezig en/of ook het gebruik maken van schapen van een kinderboerderij is niet te regelen in de examenperiode.

Het Platform vmbo groen en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben een brief opgesteld met praktische tips over de inhoud van het dier-deel van het onderdeel A examen.

Vooral kijken

Hoe ziet het praktijkexamen er uit en hoe veel schapen zijn er nodig? Wat is de gewenste setting en welke handelingen moeten worden uitgevoerd?
Het schaap hoeft niet verplaatst of op de kont gezet te worden en er hoeven geen actieve handelingen verricht te worden zoals het bijsnijden of behandelen van de klauwen, het verstrekken van pillen of het scheren van het schaap.

Daarnaast doet het CvTE een oproep aan docenten dier-/veehouderij om aanvullende tips op te sturen. Deze worden verder verspreid, onder meer op het VMBO Examenfestival van 14 en 15 maart.

>> Download de hele brief van Platform vmbo groen en het College voor Toetsen en Examens (CvTE)


Meer nieuws