SPV 12 januari 2024

Evaluatie cspe groen 2023

Evaluatie cspe groen 2023

In de SPV enquête hebben docenten hun mening over de cspe’s 2023 kunnen geven. Voor profiel Groen werd de enquête dit jaar 108 keer ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in een rapportage en is in een online bijeenkomst geëvalueerd. Beiden delen we graag met je.

De resultaten voor profiel Groen zijn in deze rapportage te lezen.

De totaal rapportage voor alle vmbo profielen is opgenomen in dit document.

Online evaluatie

6 december 2023 is tijdens een online bijeenkomst met ruim 40 vmbo groen docenten en betrokken medewerkers van het CvTE en Cito aan de hand van de resultaten van de enquête het cspe groen 2023 geëvalueerd.

Waar mogelijk worden punten ter verbetering toegepast in cspe’s van de komende jaren. Vanuit CvTE en Cito is ook uitleg gegeven over de totstandkoming van de cspe’s en de actuele ontwikkelingen rondom profiel groen en de cspe’s.

De opname van deze online bijeenkomst is via deze link op YouTube te bekijken:

Platform vmbo groen - Evaluatie cspe groen 2023 - YouTube


Meer nieuws