06 juli 2023

Nieuw: gratis lespakket Biodiversiteit voor vmbo klas 3 en 4

Nieuw: gratis lespakket Biodiversiteit voor vmbo klas 3 en 4

Vanaf 1 juli 2023 is het lespakket ‘Biodiversiteit en Kringlooplandbouw’ voor vmbo klas 3 en 4 gelanceerd. Dit is een online vrij toegankelijk en gratis lespakket.

In het lespakket worden de thema’s biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve samenleving op een heldere en actieve manier toegelicht. Dankzij de groepsopdrachten, huiswerkopdrachten en eindopdrachten kun je actief met de leerlingen aan de slag. Ook de vormgeving is afgestemd op de doelgroep.

Het lespakket is beschikbaar via Lespakket Biodiversiteit en kringlooplandbouw vmbo klas 3 en 4.  De bijbehorende docentenhandleiding vind je hier: Docentenhandleiding Biodiversiteit en kringlooplandbouw vmbo klas 3 en 4.pdf.  In de handleiding staan suggesties voor verschillende leerroutes, tips om het lespakket blended in te zetten en het bevat een overzicht van alle opdrachten in het lespakket.
 

MBO

Ook voor het mbo zijn enkele lespakketten inclusief docentenhandleidingen beschikbaar:

 

De lespakketten zijn tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en daardoor gratis beschikbaar via www.blauwgroenlespakket.nl en Groen Kennisnet.

Heb je een vraag over de lespakketten? Stuur dan een mail naar onlineleren.llo@yuverta.nl t.a.v. Ger van Laak of Janneke Beckers.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws