Feiten en cijfers

DUO registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen per AOC. De actuele cijfers (peildatum 1 oktober 2019):

Instelling VMBO
Aeres VMBO 3467
Citaverde College 1856
Clusius College 3786
Curio Prinsentuin 1021
Helicon Opleidingen 1917
Lentiz onderwijsgroep 2215
Nordwin College 1537
Terra 3511
Vereniging Buitengewoon Groen (alleen bovenbouw) 2239
Wellantcollege 8330
Zone.College 4054
Totaal 33933

Aantallen vmbo leerlingen in het AOC Onderwijs afgelopen 10 jaar, peildatum 1 oktober (incl. MAVO-locaties)

Jaar VMBO
2010 29552
2011 30382
2012 31370
2013 33034
2014 34312
2015 34399
2016 34362
2017 33068
2018 31945
2019 31694
2020 32263