08 juni 2023

Regiobijeenkomst met interessante workshops

Regiobijeenkomst met interessante workshops

Op 31 mei vond bij Yuverta vmbo Boskoop een regiobijeenkomst plaats. De regiocoördinatoren kregen drie interessante workshops én een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. We delen graag een samenvatting met nuttige informatie en linkjes met je.

Waterbeheer

Neeldert van Laar van het hoogheemraadschap nam ons mee in de wereld van water en waterbeheer. Wat gebeurt er als de dijken doorbreken of het waterpeil stijgt? Een praktische workshop met interactie tussen de deelnemers
•    Het waterspel de WOW Challenge
•    www.waterschappen.nl/mbo: toolkit met diverse ingrediënten voor een les over klimaat en klimaatadaptatie. Primaire doelgroep is wel 1e jaars MBO.

Coachingsvaardigheden

Tijdens de regiobijeenkomst was de kans om aan te geven wat we verwachten van (startende) docenten in het groene onderwijs. Vooral coachende vaardigheden, was het antwoord aan Ineke Beuter van Aeres. Daarnaast zou het ook fijn zijn als docenten allround inzetbaar zijn bij de groene vakken zonder een eventuele expertise daarbij uit het oog te verliezen. 
Aeres is zich bewust van die wensen en heeft daar in het nieuwe curriculum al volop rekening mee gehouden. Zo is het aantonen van je coachingsvaardigheden al een universeel item. Ook bij de herziening van het curriculum staat coaching op de prioriteitenlijst.
Daarnaast werd ook wel duidelijk dat het niet alleen goed is om de wensen over nieuwe collega’s uit te spreken. Ook zittende collega’s zouden meer kunnen investeren in coachingsvaardigheden.

Lespakket biodiversiteit


Tijdens de regio dag van het platform vmbo Groen, was er onder andere een workshop over lesmateriaal voor biodiversiteit en duurzaamheid.
Janneke bekkers vertelde hoe zij betrokken raakte bij dit thema en dat er bij mbo’s behoefte bestond aan goed interactief lesmateriaal over dit thema. Zo is een digitale tool ontstaan die het thema biodiversiteit en duurzaamheid in de melkveehouderij behandelt.
Inmiddels was er ook belangstelling voor dit materiaal op vmbo-scholen. Men is toen aan de slag gegaan om de stof aan te passen. Hierbij is gekeken naar het nut van informatie voor vmbo-leerlingen en naar de complexiteit van delen van de stof. Daardoor is er een vereenvoudigde versie ontstaan.

In de lesstof komen diverse thema’s aan bod. Bijvoorbeeld over de bodem. Dat is dan weer uitgesplitst in onderwerpen als bodemleven en bemesting.
Het lesmateriaal is zeer kleurrijk. Met veel filmpjes en wat vooral erg aanspreekt is dat de filmpjes door jongeren zelf gemaakt zijn. Een beetje als vlog of tiktok-filmpje. Erg leuk om te zien. Het lesmateriaal ziet er heel mooi en aantrekkelijk uit. Ik kijk er dan ook naar uit om het in mijn lessen te kunnen gebruiken.

>> meer informatie over het lespakket


Meer nieuws