SPV 14 juni 2022

Managementdag SPV: naar duurzaam en flexibel beroepsonderwijs in het vmbo

Managementdag SPV: naar duurzaam en flexibel beroepsonderwijs in het vmbo

Naast duurzaamheid staat de toekomst van het beroepsgerichte vmbo centraal tijdens de managementdag van Stichting Platforms Vmbo. De managementdag vindt plaats op 13 juni aanstaande in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht en start om 15.00 uur.

Gestart wordt met een gesprek tussen Jan van Nierop, voorzitter van SPV en Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad over de toekomst van het (beroeps)onderwijs in Nederland. Centraal staat de vraag op welke manier beroepsgericht onderwijs, in alle leerwegen van het vmbo, in de toekomst vormgegeven kan worden en welke doelen daarmee worden nagestreefd. In een workshop kunt u uw mening over de toekomst van het onderwijs laten horen.

Met elkaar streven we naar een duurzame toekomst, waarin ook het thema ‘duurzaamheid’ belangrijk is en er in alle leerwegen wordt samengewerkt tussen onderwijs en (regionaal) bedrijfsleven. Rond deze onderwerpen zijn er workshops.

Rond 18.30 uur sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd, en is er tijd om te netwerken.

Lees het hele programma en meld je aan op de website van SPV.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws