Groenpact 08 februari 2021

Sterk techniekonderwijs: nodig in de Noordoostpolder

Sterk techniekonderwijs: nodig in de Noordoostpolder

In de regio Noordoostpolder en Urk trekken drie vmbo-scholen met elkaar op om het techniekonderwijs in hun regio een boost te geven. Aeres vmbo Emmeloord is één van de drie. Directeur Anne Dijk is lid van de projectgroep. Projectleider is Herjan Reuten, directeur van vmbo-school Vakcollege Emmeloord. Het Agrofoodcluster en Innovatiecluster Noordoostpolder doen enthousiast mee.

Tekst en foto: Kirsten van Valkenburg & Shutterstock

Vanuit het Ministerie van OCW is extra geld beschikbaar voor techniekonderwijs op het vmbo binnen de regeling Sterk Techniekonderwijs (STO). Versterking van het techniekonderwijs is nodig, want het bedrijfsleven vraagt meer en meer om goed opgeleid technisch personeel. Vmbo’s zien intussen steeds minder leerlingen kiezen voor techniek. Tel daar een dreigend tekort aan techniekdocenten bij op en de noodzaak is duidelijk. Binnen de regeling is er per regio geld beschikbaar. Daardoor versterken de scholen gericht hun techniekonderwijs, passend bij de vraag naar technisch personeel in hun regio.  

Foto: links Anne Dijk, rechts Herjan Reuten

>> Lees verder op de website van Groenpact


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws