SPV 22 december 2022

Bied vmbo’ers in de beroepsgerichte leerwegen een goede kans van slagen

Bied vmbo’ers in de beroepsgerichte leerwegen een goede kans van slagen

Op 21 november jl. heeft minister Wiersma in een Kamerbrief laten weten de examens in 2023 door te laten gaan met slechts een paar kleine aanpassingen. Met dit besluit neemt de minister het gezamenlijk advies van het LAKS, de VO-raad en Stichting Platforms vmbo (SPV) niet over.

In reactie hierop hebben de drie genoemde organisaties laten weten de beslissing van de minister te betreuren en hebben zij opnieuw gepleit voor een breder examenmaatregelenpakket, namelijk een extra herkansing, een derde tijdvak en de mogelijkheid het CSPE als schoolexamen af te nemen. Met de actie #REDMIJNDIPLOMA zet het LAKS dit pleidooi kracht bij.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws