Groenpact 10 januari 2022

Praktisch vmbo keuzevak voor duurzame melkveehouderij

Praktisch vmbo keuzevak voor duurzame melkveehouderij

Het nieuwe keuzevak ‘Duurzame melkveehouderij’ zag in februari het levenslicht. Yuverta vmbo Ottoland had de primeur. In deze praktische leerroute, die samen met het werkveld is ontwikkeld, gaan de leerlingen de boer op. In weide en stal bereiden zij zich voor op de melkveehouderij van de toekomst. Want die moet duurzamer en biodiverser. Leerlingen komen zo al vroeg in aanraking met thema’s als kruidenrijke graslanden, terugdringen van broeikasgassen en circulaire bedrijfsvoering.

Tekst: Michiel Elands
Foto’s: Yuverta Ottoland

Dit artikel komt van de website van Groenpact

Het vmbo in Ottoland is met recht een plattelandsschool, gelegen in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard. Docent Dier en Veehouderij Arjan Madern gaat dan ook regelmatig met leerlingen naar omliggende boerenbedrijven. Zijn mobiele leslokaal, een podiumwagen met daarin een ovalen tafel om samen de theorie te bespreken, staat met enige regelmaat op een boerenerf of zelfs midden in de wei.

“Als er iets is met een van de kalveren op een bedrijf, dan kunnen we meteen de lesstof over het voorkomen van kalversterfte behandelen. En als de boer wil weiden, dan kunnen wij de afrastering zetten als praktijkles”, zegt Madern, tevens coördinator praktijkvakken. “In de lessen is het laarzen en overall aan!”

Een van de boerderijen waar de vmbo-leerlingen regelmatig opduiken is de veehouderij van Ewoud Jan Aantjes, op twee kilometer van de school. “De leerlingen komen hier allerlei klusjes doen: kalfjes melk en brok geven, hokken uitmesten en het voer aanschuiven”, zegt Aantjes. “Ze mogen zelfs in een drachtige koe het kalfje voelen. Misschien spannend of raar in het begin, maar heel leerzaam. Veel leerlingen zijn nog nooit op een boerderij geweest en deze ervaringen nemen ze mee voor de rest van hun loopbaan.”


Duurzame bedrijfsvoering

Boer Aantjes heeft 110 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Hij wil zelf de komende jaren ook duurzame investeringen doen door de emissie vanuit de stal terug te dringen en in te zetten op biodiversiteit. “Wat ik nu doe is reststromen uit de humane voedingsindustrie aan de koeien voeren, zoals bierborstel, perspulp van suikerbieten en aardappelsnippers uit de frietfabriek. Daar maken we hier melk en vlees van. De consument vraagt duurzaamheid van ons en dan kun je als veehouder niet achterblijven.”

Docent Madern heeft het initiatief genomen om het nieuwe groene keuzevak ‘Duurzame melkveehouderij’ te ontwikkelen. Hij trekt hiervoor samen op met collega Mascha van Laarhoven. Madern: “Vraagstukken rondom duurzaamheid vragen een andere manier van denken. Onze generatie is echt opgegroeid met de productie verhogen. Een van de uitdagingen in deze tijd is ook om aan verbreding te denken, zoals boeren die het landschap beheren. Zeker de veengronden in de Alblasserwaard zijn heel geschikt om koeien op te houden, waarmee je voedselvoorziening en andere maatschappelijke uitdagingen combineert. De sector moet meebuigen en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Daar bereiden we onze leerlingen op voor.”

>> lees het hele artikel op de website van Groenpact


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws