Examinering

Groene Norm is de leverancier van examenproducten voor het vmbo-groen.

Zij bieden de volgende examenproducten voor schoolexamens aan:

  • Groen Proeven: In de Groen Proeven bank zijn verschillende proeven van bekwaamheid (PvB’s) voor de profielmodules en keuzevakken van het examenprogramma Groen beschikbaar.
  • Schoolexamenbank Groen: Met de theorie- en praktijkvragen uit deze Schoolexamenbank Groen kunnen docenten hun eigen schoolexamen samenstellen voor keuzevakken, profielmodules, deeltaken en/of eindtermen.