SPV 21 december 2022

Inventarisatie beschikbaarheid XR hardware en software in vmbo scholen

Inventarisatie beschikbaarheid XR hardware en software in vmbo scholen

Ook vmbo groen scholen (al dan niet binnen de STO regio’s) hebben de afgelopen jaren hardware aangeschaft in de vorm van VR-brillen, Hololenzen, enz. om het leren in een virtuele omgeving mogelijk te maken. Voor het leren met deze hulpmiddelen is software nodig. Dat is op verschillende plekken aanwezig en wordt ontwikkeld, maar is niet voor elke school beschikbaar.

Open beschikbaar stellen van materiaal
De Stichting Platforms vmbo (SPV) heeft meegedaan aan een aanvraag voor het Groeifonds, een aanvraag die tot doel heeft te komen tot open content waarvan docenten en natuurlijk leerlingen, gebruik kunnen maken. Eerste stap in de ontwikkeling van open content is het inventariseren van materialen en content waarover scholen al beschikken. Daarvoor is een vragenlijst ontwikkeld.

Verzoek
Willen jullie voor de kerstvakantie via deze link de vragenlijst invullen en daarmee kenbaar maken over welke hard- en software je school beschikt. Ook als je geen deel uitmaakt van een STO-regio kan je de vragenlijst invullen. Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie wil SPV graag in gesprek met regio’s/scholen voor het vervolg. Omdat nieuwe technologie zeker ook binnen het groene onderwijs steeds meer wordt toegepast, graag jullie deelname aan deze inventarisatie.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws