College voor Toetsen en Examens (CvTE) 13 juni 2024

Vacature docentleden syllabuscommissie groen

Vacature docentleden syllabuscommissie groen

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je bijdragen aan het actualiseren van de syllabus voor het profielvak groen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt per 1 augustus 2024 twee docenten voor de syllabuscommissie groen. Hun taak is het actualiseren van de syllabi voor dit profielvak. De samenstelling van de commissie zal plaatsvinden in overleg met Platform vmbo groen en heeft een taakomvang van ongeveer 64 klokuren per jaar.

Er is regelmatig vanuit het scholenveld en de aangesloten beroepspraktijk, vertegenwoordigd in de relevante platforms voor het vmbo, aangegeven dat de inhoud van de cspe’s niet altijd actueel is. Daarom heeft het CvTE de opdracht gekregen om de syllabus te actualiseren.

De syllabus is een specificatie van het examenprogramma en helpt docenten een goed beeld te krijgen van wat er wel en niet gevraagd kan worden in het centraal examen. Het is een hulpmiddel voor iedereen die zich op het cspe voorbereidt, inclusief leermiddelproducenten en nascholingsinstanties. Bij het ontwikkelen van het cspe vormt de syllabus het kader voor de examenmakers van Cito en CvTE.

Heb je interesse om mee te werken aan het actualiseren van de syllabus voor groen? Bekijk dan de volledige vacature.

>> Download de vacature


Meer nieuws