Onderwijs

Op het vmbo-groen wordt gewerkt met één van de tien vmbo profielenProfiel Groen.

Vmbo-groen is een brede opleiding, waar leerlingen leren in een context van planten, dieren en voeding. Er is veel aandacht voor natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. 

Vmbo-groen wordt aangeboden op één van de AOC's in Nederland of bij een scholengemeenschap met een groene afdeling. Het zijn doorgaans kleinschalige scholen, waar nog veel tijd en ruimte is voor de individuele leerling. Kijk bij scholen zoeken voor een overzicht van alle vmbo-groen vestigingen.

Leerlingen op het vmbo-groen kiezen het profiel Groen. Op het vmbo-groen wordt de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de gemengde leerweg (GL) gegeven. Op een enkele school is ook de theoretische leerweg mogelijk.