25 mei 2022

Ondertekening nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

Ondertekening nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

Op 16 mei werd de nieuwe Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs ondertekend door minister Staghouwer van LNV en 24 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Net als in de eerste fase is het vmbo-groen goed aangesloten.

De Green Deal NIL GO concentreert zich op het onderwijs over voedselproductie en landschapsbeheer, dat gaat over het verbeteren en versterken van de kwaliteit van de bodem, de atmosfeer, het water en biodiversiteit. 

Er zijn twee nieuwe partners: LTO Nederland en Bionext. Voortbouwend op de eerste fase gaan we meer kennis delen via Groen Kennisnet, projecten tussen studenten en bedrijfsleven starten, lesmateriaal maken en professionaliseringsdagen voor docenten organiseren. 

Een mooi voorbeeld van lesmateriaal voor het vmbo dat in de eerste fase is ontwikkeld:

The Biggest Little Farm

The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur voor het VMBO.  De film 'the Biggest Little Farm' gaat over de moedige en inspirerende zoektocht van een jong echtpaar, dat in harmonie met de natuur voedsel wil gaan produceren. Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan.

>> Bekijjk het lesmateriaal van the Biggest Little Farm

 

Vervolg Green Deal

In deze tweede fase streeft de Green Deal er naar om natuurinclusieve landbouw (NIL) structureel in curricula op te nemen, gezamenlijk met het bedrijfsleven verder te leren, NIL-oefenmateriaal te ontwikkelen en een landelijk dekkend netwerk van demo-leerbedrijven te realiseren. 

Meer informatie over de Green Deal op het portaal van Groen Kennisnet

 


Meer nieuws