13 februari 2024

Aantal vmbo leerlingen in Profiel Groen stijgt flink

Aantal vmbo leerlingen in Profiel Groen stijgt flink

Het aantal leerlingen in vmbo profiel Groen stijgt flink, tegen een dalende trend in. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal leerlingen in leerjaar 3 profiel Groen kiest, gestegen met 6,3%. Dat is flink meer dan de andere vmbo profielen, die bijna allemaal een dalende trend laten zien.

Het totaal aantal leerlingen dat voor een beroepsgericht profiel kiest daalt gemiddeld met -2.5%. Deze daling is mede te verklaren doordat 2022 een uitzonderlijk groei jaar was. Vergeleken met 2021 laten de cijfers van 2023 nog steeds een toename van het aantal leerlingen in beroepsgerichte leerwegen zien (bron: Stichting Platforms vmbo).

In totaal volgen ruim 60.000 leerlingen een beroepsgerichte leerweg in klas 3 van het vmbo, waarvan 9.619 leerlingen het profiel Groen. Het aandeel van profiel Groen ten opzichte van de andere profielen, steeg ook flink in 2023: van 14,6% naar 15,9%.

Edith Diepeveen van het Platform vmbo groen: “Ouders kiezen al jarenlang voor het vmbo groen vanwege de kleine scholen, de prettige groene leeromgeving en de goede leerlingbegeleiding. Wat nu een rol kan spelen, is dat het belang van ‘groen’ maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt. In steeds meer beroepen is groene kennis van belang. De brede uitstroommogelijkheden na het behalen van een diploma vmbo groen speelt wellicht ook mee bij de groei.”

>> Bekijk alle cijfers op de website van Stichting Platforms vmbo

N.B.: Aan het eind van het kalenderjaar publiceert DUO de voorlopige leerlingaantallen van het lopende schooljaar. In het schooljaar 2023-2024 volgen meer leerlingen dan voorheen voortgezet onderwijs. Om aantallen met elkaar te kunnen vergelijken en tendensen waar te kunnen nemen, kijkt SPV altijd naar de leerlingenaantallen in de derde klas van het vmbo. Dat is het moment waarop alle vmbo-leerlingen een profiel volgen.


Meer nieuws