Leren voor morgen 23 september 2021

Routekaart en subsidie 'Duurzaam onderwijs' beschikbaar

Routekaart en subsidie 'Duurzaam onderwijs' beschikbaar

De coöperatie Leren voor Morgen heeft een routekaart ontwikkeld voor scholen die hen kan helpen om tot een meer duurzame school te komen. Voor scholen (vmbo en praktijkonderwijs) die hiermee aan de slag willen, is subsidie beschikbaar in de vorm van cofinanciering.

Lees hierover meer op de site van Leren voor morgen: Routekaart Circulair en Duurzaam Onderwijs (lerenvoormorgen.org)

Ken je de coöperatie Leren voor Morgen nog niet? Kijk dan eens op hun website: Leren voor Morgen. Zeker voor groene vmbo scholen is er veel interessante informatie te vinden over o.a. projecten, inspiratiesessies, lesmateriaal en gastlessen. Je kan als school/ instelling ook lid worden van de coöperatie en/of deel gaan nemen aan een van de netwerken.


Meer nieuws