Bijscholing vmbo 01 juli 2022

Hoe ga je je straks profileren in de nieuwe leerweg?

Hoe ga je je straks profileren in de nieuwe leerweg?

Het vmbo is op weg naar de nieuwe leerweg. Dan krijgen álle leerlingen van vmbo GL en TL een praktijkgericht programma. Op het moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s, de PGP’s. In het PGP voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit. Het doel van het PGP is dat leerlingen een onderbouwde keuze kunnen maken voor het vervolgonderwijs.

Hoe is de stand van zaken in het vmbo groen? Wat betekent het nieuwe examenprogramma en hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? Hoe worden de groene thema’s verwerkt in de PGP’s? En hoe gaan scholen zich straks profileren in de nieuwe leerweg?

Edith Diepeveen, coördinator van Platform vmbo groen, geeft een update in dit interview met Bijscholingvmbo.nl.

Veelzijdige groene werelden

De ‘Groene Werelden’ van Groenpact zijn als werkvelden opgenomen in het PGP Groen. Daarmee krijgen de leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met de veelzijdigheid van beroepen in de groene sector. “Vanuit GroenPact is het voor scholen ook makkelijker om samen te werken met het groene bedrijfsleven”, vertelt Edith.

>> Lees het hele interview

>> lees meer over het conceptexamenprogramma praktijkgerichte programma groen


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws