Examinering

Groene Norm is de leverancier van examenproducten voor groen vmbo en mbo. Als je examen doet op één van de AOC’s, dan krijg je waarschijnlijk te maken met één van de examenproducten van Groene Norm. 

 

Voor het MBO ontwikkelt Groene Norm examenproducten via de GreenTool en GreenApp; dit zijn examenproducten voor de Herziene Kwalificatiestructuur in het mbo. 

 

Voor het nieuwe examenprogramma Groen in het vmbo heeft Groene Norm examenproducten beschikbaar via de projecten Groen Proeven en de Schoolexamenbank. Dit zijn zowel proeven van bekwaamheid als kennisexamens voor de beroepsgerichte schoolexamens in het vmbo. 

In een Proeve van Bekwaamheid los je een reëel beroepsvraagstuk op. Daarbij gaat het om het tonen van de juiste kennis en vaardigheden én om het tonen van de juiste beroepshouding. Je kunt laten zien dat je klaar bent om aan de slag te gaan. Een proeve is niet alleen nuttig, het is ook leuk.