Platform vmbo groen 26 maart 2024

Nieuw lesmateriaal keuzevak Natuurlijk groen gereed voor schooljaar 2024/25

Nieuw lesmateriaal keuzevak Natuurlijk groen gereed voor schooljaar 2024/25

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor het keuzevak Natuurlijk groen. De Groene Wereld (voorheen Ontwikkelcentrum) doet dit in samenwerking met IVN / Het Groene Wiel en vmbo docenten. Inmiddels is het eerste thema gereed. In mei zal De Groene Wereld een preview van het lesmateriaal publiceren. Planning is dat het lesmateriaal in juni gereed is, zodat het in schooljaar 2024/25 kan worden ingezet.

Het nieuwe lesmateriaal voor het keuzevak Natuurlijk groen is verdeeld over drie thema’s:

Thema 1: Wat is natuurlijk groen?

Dit thema richt zich op het opdoen van ervaringen en het verwerven van kennis/besef/inzicht/positief contact met natuur, de verwondering en het ontdekken. De theoretische en praktijkonderdelen die hierbij terugkomen zijn: de kringloop, de samenhang in de natuur, biodiversiteit, flora en fauna, en het belang van een gezonde bodem. Ook zoomen we in op natuur van vroeger (zonder invloed van de mens) tot nu en hebben we aandacht voor de invloed van de mens op natuur.

Thema 2: Dieren helpen met natuurlijk groen

Dit thema richt zich op meer natuurlijk beheer van groen. Door rekening te houden met dieren en klimaateffecten. We onderzoeken hoe het gesteld is met de biodiversiteit op het schoolplein en of dit plein voldoet aan de wensen die dieren hebben. We verdiepen ons in verschillende biotopen. En onderzoeken met welke groen- en landschapselementen we (wilde) dieren kunnen ondersteunen, hoe we deze elementen maken en onderhouden.

Thema 3: Voorzieningen voor dieren

Dit thema gaat over extra maatregelen om dieren te helpen. Denk o.a. aan het bouwen en benoemen van verschillende soorten nestkasten en het bouwen van voorzieningen om insecten te lokken. En hoe leg je aan klanten uit hoe we in tuin of landschap rekening kunnen houden met natuur en dieren. Wat zijn voor- en nadelen van natuurinclusief groenbeheer.

Aan de hand van aansprekende en uitdagende praktijkopdrachten gaan de leerlingen actief aan de slag met deze thema’s. Het nieuwe lesmateriaal is een mooie stimulans voor vmbo groen scholen om het keuzevak Natuurlijk groen met deze actuele inhoud vanaf volgend schooljaar aan te gaan bieden.


Meer nieuws