23 juni 2022

Conceptexamenprogramma praktijkgerichte programma groen gepubliceerd

Conceptexamenprogramma praktijkgerichte programma groen gepubliceerd

Het conceptexamenprogramma van het praktijkgerichte programma groen (PGP Groen) is samen met 12 andere PGP’s door OCW goedgekeurd en gepubliceerd. Na een jaar voorbereiding gaan vanaf september 2022 vijf pilotscholen het conceptexamenprogramma van PGP Groen uitvoeren met leerlingen. Op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld worden de conceptexamenprogramma's jaarlijks bijgesteld.

Het conceptexamenprogramma is gepubliceerd op de website van de nieuwe leerweg.

Op de genoemde site zijn ook webinars beschikbaar voor de verschillende PGP’s. Het webinar over PGP Groen is geclusterd met informatie over PGP Zorg & Welzijn. Daarin komt o.a. aan de orde dat (pilot)scholen zelf van het conceptexamenprogramma een onderwijsprogramma moeten ontwikkelen en dat daarbij nadrukkelijk ruimte is voor regionale invulling. Ook worden tips gegeven wat niet pilotscholen nu al kunnen doen in voorbereiding op de invoering van de praktijkgerichte programma’s.

Pilotscholen PGP Groen:

  • Aeres Buitenpost
  • Clusius Schagen
  • SG Liudger Splitting Drachten
  • Yuverta Brielle
  • Yuverta Oegstgeest

Een van de tips is om via Bijscholing vmbo het beschikbare aanbod scholing nieuwe leerweg te bekijken. Na de zomer zal ook scholing specifiek gericht op PGP Groen aangeboden worden.


Meer nieuws