Organisatie

Platform vmbo groen is georganiseerd in drie onderdelen:

 1. Regio’s

Ruim 100 vmbo-scholen die het profielvak Groen en/of groene keuzevakken aanbieden zijn opgedeeld in vijf regio’s. In elke regio zijn zowel AOC- als VBG-scholen vertegenwoordigd. Elke regio kent twee regiocoördinatoren.

Regio-activiteiten:

  • regiobijeenkomsten voor beroepsgerichte groen docenten (1 à 2 keer/jaar);
  • contacten/samenwerking met bedrijfsleven en vo en mboscholen in de regio;
  • door regio’s zelf in te vullen.
 1. Breed overleg

Een vertegenwoordiging van leidinggevenden en beleidsmedewerkers komt 5-6 keer per jaar bij elkaar in het Breed overleg. Aan de orde zijn o.a.:

  • landelijke (beleids)ontwikkelingen koppelen aan onderwijspraktijk;
  • kennisdeling op actuele onderwerpen;
  • voorbereiding en uitwerking thema’s, gekoppeld aan wat speelt in de regio’s;
  • input leveren aan coördinatieteam t.b.v. positionering vmbo groen.
 1. Coördinatieteam

Het Coördinatieteam wordt gevormd door twee duovoorzitters, de platformcoördinator, een vertegenwoordiging uit het Breed overleg en een vertegenwoordiging van de regiocoördinatoren. Zij komen 5-6 keer per jaar bijeen.

Activiteiten, o.a.:

  • coördineren en faciliteren platformactiviteiten;
  • voorbereiden algemene bestuursvergaderingen SPV;
  • informatievoorziening/nieuwsbrief via de betreffende websites;
  • thema’s onder de aandacht brengen bij relevante belangenbehartigers en stakeholders.