Platform vmbo groen

Platform vmbo groen is het netwerk voor iedereen die werkzaam is in het vmbo-groen: docenten, teamleiders en stafmedewerkers.

 

Het platform is de verbinding tussen beleid en de onderwijspraktijk, voor alle vmbo scholen met groene beroepsgerichte vakken. De organisatie van het platform bestaat uit een coördinatiegroep, een breed overleg en regiocoödinatoren. Platform vmbo groen sluit aan bij de Stichting Platforms VMBO (SPV), waar alle vmbo profielen zijn vertegenwoordigd. 


Sterk vmbo groen

We staan voor grote uitdagingen. De druk op klimaat, voedselsystemen, biodiversiteit en de leefomgeving neemt toe. Groene techniek en (praktische) groene kennis dragen bij aan oplossingen van morgen. De veerkracht van de groene sector is voor een belangrijk deel te danken aan onze unieke groene onderwijskolom, van vmbo tot wo. Een groene toekomst begint op het vmbo.

Platform vmbo groen staat voor sterk groen onderwijs. Het platform is bedoeld om elkaar onderling te versterken, kennis te delen en landelijk en in de regio het vmbo groen onderwijs sterker te profileren en positioneren. Er worden verbindingen georganiseerd in de beroepskolom en met het bedrijfsleven. Daarnaast richt het platform zich op het professionaliseren van iedereen die werkzaam is in het vmbo groen: docenten, leidinggevenden en beleidsmedewerkers.


In de regio

In Platform vmbo groen zijn bijna 100 vmbo scholen in Nederland vertegenwoordigd, alle vmbo scholen van de AOC’s en vo scholen die lid zijn van de VBG.
Het platform is verdeeld in vijf regio’s met elk twee regiocoördinatoren. Regionaal worden diverse activiteiten voor beroepsgerichte docenten georganiseerd en wordt samenwerking gezocht met andere vo en mbo scholen en de beroepspraktijk.


Landelijk

Een vertegenwoordiging van leidinggevenden en beleidsmedewerkers van de vmbo groen scholen richt zich op:

  • het koppelen van landelijke (beleids)ontwikkelingen aan onderwijspraktijk;
  • kennisdeling op actuele onderwerpen;
  • het signaleren van ontwikkelingen en deze doorspelen naar de regio’s;
  • de positionering en profilering van vmbo groen;
  • belangenbehartiging en agendering van thema’s bij stakeholders.

Wij werken samen met diverse organisaties en zijn partner van Groenpact, zie hiervoor de carrousel onder aan deze pagina.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Edith Diepeveen.