Ministerie van OC&W 22 december 2022

Vrijwillig aanbieden praktijkgericht programma vanaf schooljaar 2024-2025

Vrijwillig aanbieden praktijkgericht programma vanaf schooljaar 2024-2025

De afgelopen maanden zijn vanuit het ministerie van OCW twee belangrijke nieuwsberichten uitgebracht over de ontwikkeling van de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s. De belangrijkste punten hebben we voor je samengevat.

Vrijwillig aanbieden praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2024-2025

Minister Wiersma is enthousiast over praktijkgerichte programma’s en wil graag door met de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg. De ervaringen van de ruim 150 pilotscholen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s.

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen het praktijkgericht programma vrijwillig aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg. Welke praktijkgerichte programma’s als erkend vak mogen worden aangeboden zal de minister in het voorjaar van 2023 bekendmaken.

Geen invoering nieuwe leerweg in 2024

De minister heeft besloten om de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen en niet in te voeren in 2024. Voor de invoering is een aanpassing van de wet nodig en op dit moment wil de minister geen stelselwijziging. In de eerste helft van 2023 komt de minister met een visiebrief waarin hij nader zal ingaan op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.

Lees meer in de oorspronkelijk nieuwsberichten:

Ontwikkeling praktijkgerichte programma’s gaat door, nieuwe leerweg uitgesteld - Nieuwe Leerweg

Vrijwillig aanbieden praktijkgericht programma vanaf schooljaar 2024-2025 - Nieuwe Leerweg


Meer nieuws