SPV 15 juli 2021

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

Met het Nationaal Programma onderwijs (NPO) ondersteunt de overheid het onderwijsveld om vertragingen, opgelopen door leerlingen in coronatijd, weg te werken. Scholen moeten inventariseren op welk gebied leerlingen vertraging hebben opgelopen en een plan maken om die vertraging in te lopen. SPV ondersteunt vmbo-scholen bij het kiezen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen.

SPV heeft met een vmbo-bril naar de interventies op de menukaart gekeken en beschrijft ze in het servicedocument VMBO een aantal voor het vmbo passende, relevante en herkenbare uitwerkingen van interventies. Deze mogelijke interventies zijn ondergebracht in de menukaart.

De komende weken vult SPV een deel van haar website met voorbeelden van interventies zoals ze toegepast zijn door scholen en een bijscholingsaanbod bijv. waar het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven en het onderhouden van een netwerk rond de school.

>> Ga naar de website van SPV


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws