Praktijkgerichte programma's 15 januari 2024

Invoering praktijkgerichte programma’s gl en tl

Invoering praktijkgerichte programma’s gl en tl

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Bij een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische en levensechte opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk.

Ter voorbereiding op (de beslissing over) de invoering van praktijkgerichte programma’s hebben scholen aan aantal mogelijkheden:

  • Kennis nemen van de concept examenprogramma’s en handreikingen
  • Op 28 februari 2024 om 15:00 uur organiseert het ministerie van OCW een webinar over het praktijkgerichte programma. Het webinar biedt informatie, praktijkvoorbeelden en gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich binnenkort aanmelden voor het webinar op deze website.
  • Het ministerie van OCW organiseert begin 2024 drie regiobijeenkomsten over de invoering van het praktijkgerichte programma op vmbo-scholen. De bijeenkomsten vinden plaats op:
    • woensdag 6 maart in Den Haag
    • dinsdag 12 maart in Zwolle
    • woensdag 20 maart in Utrecht

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding volgt binnenkort op deze website.

 

 


Meer nieuws