Platform vmbo groen 02 februari 2023

Meer leerlingen kiezen profiel groen

Meer leerlingen kiezen profiel groen

Het aantal vmbo leerlingen met profiel Groen stijgt. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal leerlingen in leerjaar 3 en 4 die profiel Groen doen, gestegen met bijna 8%. Het aandeel van profiel Groen ten opzichte van de andere profielen, steeg ook: van 14,2% naar 14,9%.

Het aantal 3e jaars leerlingen dat een beroepsgericht profiel volgt in het vmbo is in 2022-2023 gestegen met 6.0%. Dit is veel meer dan de prognose van 1.5% die DUO had afgegeven. Ook het aantal leerlingen in de theoretische leerweg stijgt, met 2,5%. , aldus SPV in dit nieuwsbericht.

Ten opzichte van de andere profielen staat Groen op de derde plek van de profielen die het meest zijn gestegen in leerlingaantallen.

>> Lees het hele nieuwsbericht op de website van SPV

N.B.: Aan het eind van het kalenderjaar publiceert DUO de voorlopige leerlingaantallen van het lopende schooljaar. In het schooljaar 2022-2023 volgen meer leerlingen dan voorheen voortgezet onderwijs. Om aantallen met elkaar te kunnen vergelijken en tendensen waar te kunnen nemen, kijkt SPV altijd naar de leerlingenaantallen in de derde klas van het vmbo. Dat is het moment waarop alle vmbo-leerlingen een profiel volgen.


Meer nieuws