Delta Biodiversiteitsherstel 22 september 2021

Enquête Deltaplan Biodiversiteit

Enquête Deltaplan Biodiversiteit

Verankering van biodiversiteit in het onderwijs is een belangrijk doel van het Deltaplan Biodiversiteit. Wat is de aandacht voor dit thema binnen Groen Onderwijs én wat zijn de behoeften van opleidingscoördinatoren en docenten. Praat mee en vul de enquête in voor 1 oktober!

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel verenigt inmiddels 98 partners die gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel. De verankering van biodiversiteit als thema in het onderwijs is een belangrijk doel dat het Deltaplan voor de komende jaren heeft gesteld.

Hiervoor wil het projectteam Biodiversiteit in het Onderwijs een overzicht maken van de huidige aandacht voor dit thema binnen opleidingen van de groene vmbo’s, mbo’s en hbo’s, en inzicht verkrijgen in de behoeften van opleidingscoördinatoren en docenten bij het inhoud geven aan onderwijs omtrent biodiversiteit en verwante thema’s. Daarom ontvangt u bij deze een korte vragenlijst in Survey Monkey over dit onderwerp. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. De deadline voor het invullen van de enquête is 1 oktober.


Meer nieuws