Sterk beroepsonderwijs

Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt.

Op de website van Sterk beroepsonderwijs staat algemene informatie over de drie programmalijnen van Sterk beroepsonderwijs:

  • Samenwerking in de regio tussen vmbo, mbo en de arbeidsmarkt
  • Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
  • De nieuwe leerweg

Ook staan er veel inspirerende voorbeelden van samenwerking vmbo-mbo en handige instrumenten.

Op deze site willen we inspirerende voorbeelden vanuit het groene onderwijs op de drie programmalijnen met elkaar delen.
 

Samenwerken in de regio

Staat hier binnenkort een mooi voorbeeld van jullie school? 
Geef het door aan Edith Diepeveen.

 

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo


Een mooi voorbeeld van een doorlopende leerroute vmbo-mbo groen is het Groene Lyceum. Een aantal AOC’s en VBG scholen biedt deze verkorte leerroute van vmbo GL/TL via een mbo niveau 4 diploma richting het hbo ook aan.
Onlangs heeft Cock Wielaard van de Lentiz Onderwijsgroep in de serie webinars Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs uitgebreid verteld over het Groene Lyceum. Kijk hier het webinar terug.

Wellantcollege vmbo Ottoland is leerlab binnen het programma Sterk beroepsonderwijs. Zij ontwikkelen samen met Wellant mbo Houten en het regionale bedrijfsleven een geïntegreerde leerroute. Dat is een bijzondere doorlopende leerroute van vmbo basis naar een mbo niveau 2 diploma, zonder vmbo diploma. Hierover later meer.

 

De nieuwe leerweg

Een flink aantal scholen van Platform vmbo groen neemt deel aan de pilot nieuwe leerweg:

  • Programma groen: Nordwin Buitenpost, Wellant Oegstgeest en Wellant Dordrecht
  • Programma T&T: Clusius Schagen, Wellant Montfoort en Liudger Drachten
  • Programma E&O: Wellant Brielle (GL) en Aalsmeer (TL)
  • Programma D&P: Campus 013 Tilburg en Lentiz Dalton TL
  • Programma Z&W: Flora Naaldwijk (GL)
  • Programma BWI: Van Lodenstein Hoevelaken 

De ervaringen binnen deze pilots zullen hier regelmatig worden gedeeld.

 

Landelijke samenwerking

Een grote kracht van het groene onderwijs is de verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus. Kennis van Wageningen Universiteit stroomt gemakkelijk door naar hbo, mbo en vmbo.
Groen Kennisnet is het gezamenlijke digitale kennisplatform. De onderwijsinstellingen voor vmbo groen zijn onderdeel van Groenpact.
 


Hulpmiddel doorlopende leerroutes vmbo-mbo groen

Met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo – mbo’ is het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf augustus 2020 makkelijker geworden om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden.

Om de groene scholen hierbij te ondersteunen heeft Connect Groen het Ontwikkelcentrum in 2019 de opdracht gegeven de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart te brengen.

De leerroutes die in kaart zijn gebracht betreffen alle Profielmodulen en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers: Dierverzorging, Bloem, groen en styling, Groene ruimte, Agro productie, handel en technologie en Voeding.
Via het overzicht van de doorlopende leerroutes op de website van het Ontwikkelcentrum, kunt u gekozen bestanden downloaden en eventueel printen.
 
Vragen?
Wilt u meer weten over het overzicht en de mogelijkheden van het gebruik van de bestanden? Dan kunt u contact opnemen met Connect Groen of met het team van het Ontwikkelcentrum. 
Heeft u vragen over de mogelijkheden die de wet biedt voor het inrichten van doorlopende leerroutes? Dan kunt u contact opnemen met Edith Diepeveen.