Sterk beroepsonderwijs

Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt.

Op de website van Sterk beroepsonderwijs staat algemene informatie over de drie programmalijnen van Sterk beroepsonderwijs:

  • Samenwerking in de regio tussen vmbo, mbo en de arbeidsmarkt
  • Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
  • De nieuwe leerweg

Ook staan er veel inspirerende voorbeelden van samenwerking vmbo-mbo en handige instrumenten.

Op deze site willen we inspirerende voorbeelden vanuit het groene onderwijs op de drie programmalijnen met elkaar delen.
 

Samenwerken in de regio

Staat hier binnenkort een mooi voorbeeld van jullie school? 
Geef het door aan Edith Diepeveen.

 

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Een mooi voorbeeld van een doorlopende leerroute vmbo-mbo groen is het Groene Lyceum. Een aantal AOC’s en VBG scholen biedt deze verkorte leerroute van vmbo GL/TL via een mbo niveau 4 diploma richting het hbo ook aan.

Cock Wielaard van de Lentiz Onderwijsgroep heeft in de serie webinars Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs uitgebreid verteld over het Groene Lyceum. Kijk hier het webinar terug.

Het Zone college heeft haar vakmanschapsroute, die ze al jaren aanbiedt, opnieuw vormgegeven. De nieuwe opzet past bij de wet doorlopende leerlijnen. Leerlingen met een ‘donkergroen profiel’ kunnen solliciteren naar een plekje in de VMR 2.0 route en worden dan via het meester–gezel principe opgeleid naar een van de zes kwalificaties op niveau 2 die aangeboden worden. Onderweg krijgen de leerlingen wel alle vmbo-stof aangeboden, maar doen ze geen examen. Sabine Hagedoorn, Wendy Hartgers en Sander Wijgman vertellen over de route en hun ervaringen tot nu toe in dit webinar.
 

De nieuwe leerweg

Een flink aantal scholen van Platform vmbo groen neemt deel aan de pilot nieuwe leerweg:

  • Programma groen: Aeres Buitenpost, Yuverta Dordrecht, Clusius Schagen, Liudger Drachten en Yuverta Brielle
  • Programma T&T: Clusius Schagen, Yuverta Montfoort en Liudger Drachten
  • Programma E&O: Yuverta Brielle (GL) en Yuverta Aalsmeer (TL)
  • Programma D&P: Campus 013 Tilburg en Lentiz Dalton TL
  • Programma Z&W: Flora Naaldwijk (GL)
  • Programma BWI: Van Lodenstein Hoevelaken 

De ervaringen binnen deze pilots zullen hier regelmatig worden gedeeld.
Hulpmiddel doorlopende leerroutes vmbo-mbo groen

Met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo – mbo’ is het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf augustus 2020 makkelijker geworden om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen en aan te bieden.

Om de groene scholen hierbij te ondersteunen heeft Connect Groen het Ontwikkelcentrum in 2019 de opdracht gegeven de aansluiting tussen het examenprogramma Profiel Groen en de Kwalificatiedossiers in het opleidingsdomein Voedsel, natuur en leefomgeving in kaart te brengen.

De leerroutes die in kaart zijn gebracht betreffen alle Profielmodulen en Keuzevakken op drie niveaus (BB, KB en GL) uit het vmbo-programma Profiel Groen en de volgende vijf Kwalificatiedossiers: Dierverzorging, Bloem, groen en styling, Groene ruimte, Agro productie, handel en technologie en Voeding.
Via het overzicht van de doorlopende leerroutes op de website van het Ontwikkelcentrum, kunt u gekozen bestanden downloaden en eventueel printen.
 
Vragen?
Wilt u meer weten over het overzicht en de mogelijkheden van het gebruik van de bestanden? Dan kunt u contact opnemen met Connect Groen of met het team van het Ontwikkelcentrum. 
Heeft u vragen over de mogelijkheden die de wet biedt voor het inrichten van doorlopende leerroutes? Dan kunt u contact opnemen met Edith Diepeveen.
 

Landelijke samenwerking

Een grote kracht van het groene onderwijs is de verbondenheid tussen de verschillende onderwijsniveaus. Kennis van Wageningen Universiteit stroomt gemakkelijk door naar hbo, mbo en vmbo.
Groen Kennisnet is het gezamenlijke digitale kennisplatform. De onderwijsinstellingen voor vmbo groen zijn onderdeel van Groenpact.