Profiel Groen

Binnen het profiel groen gaan leerlingen aan de slag gaan met planten, dieren en voeding. Het is een breed profiel, hierna kunnen leerlingen nog alle kanten op.

Ze leren over producten uit de groene sector: het telen op het land, de verwerking en bereiding ervan, het transport en de verkoop. Ze krijgen les in het aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor tuinen of parken in de stad. Kijk ook niet vreemd op van dieren die er regelmatig op school rondlopen. Ook kunnen leerlingen kiezen voor lessen in bijvoorbeeld styling (bloem), koken en techniek. 

Leerlingen die profiel groen kiezen, moeten in elk geval examen doen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en naar keuze biologie of natuurkunde (nask 1).


Profielvak Groen

Het profielvak Groen bestaat uit vier profielmodules en omvat 50% van het beroepsgerichte examenprogramma van de leerling. Het profielvak wordt afgerond met een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE). De school kan ervoor kiezen ook schoolexamens af te nemen die voor 50% meetellen voor het eindcijfer van het profielvak.

Keuzevakken 

Leerlingen die de basisgerichte of kadergerichte beroepsweg volgen, kiezen ten minste vier keuzevakken uit het aanbod van de school. De gemengde leerweg doet twee voor de GL aangewezen profielmodules (2 en 3) en daarbij nog twee keuzevakken uit het aanbod van de school.   

De keuzevakken samen vormen de andere 50% van je beroepsgerichte examenprogramma. Keuzevakken worden met een schoolexamen afgerond. 

Het is mogelijk met keuzevakken het vakkenpakket te verdiepen door te kiezen voor vakken die dieper op het groene profiel ingaan, of juist verbreden door profieloverstijgende keuzevakken te kiezen. De keuzemogelijkheden van de leerling zijn afhankelijk van het aanbod van de school.

 

Lesmateriaal

Er is een methode ontwikkeld speciaal voor Profiel Groen. Deze is zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar bij Het Ontwikkelcentrum

Bekijk de profielmodules en keuzevakken op de website van SPV.