Platform vmbo groen 27 september 2021

Stand van zaken nieuwe leerweg

Stand van zaken nieuwe leerweg

Op 1 september zijn de pilotscholen gestart met een praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg. Dit jaar is in de uitvoering met leerlingen alleen gestart met de licentievrije praktijkgerichte programma’s (D&P, E&O, IT, T&T, Z&W).

De licentiegebonden praktijkgerichte programma’s, waaronder groen, worden dit schooljaar ontwikkeld. Er zijn drie scholen ingeloot om vanaf september 2022 de pilot van het praktijkgerichte programma groen met leerlingen uit te gaan voeren. Dit zijn: Aeres Buitenpost, Yuverta Oegstgeest en Yuverta Dordrecht.

Er zijn ook groene vmbo scholen die dit jaar een pilot zijn gestart met een licentievrij programma:

  • Programma D&P: Lentiz Dalton Naaldwijk (TL) en Campus 013 Tilburg (VBG school)
  • Programma E&O: Yuverta Brielle en Yuverta Aalsmeer (TL)
  • Programma T&T: Clusius Schagen en Yuverta Montfoort
  • Programma Z&W: Lentiz Floracollege Naaldwijk

Binnen Platform vmbo groen hebben we afgesproken elkaar goed te informeren over de ervaringen binnen de verschillende pilots en de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma groen.

Een overzicht van alle pilotscholen is (per programma) te zien op de website van Sterk beroepsonderwijs: Pilotscholen - Sterk Beroepsonderwijs

Tijdens het webinar ‘Op weg naar een nieuwe leerweg’ van 22 september jl. stond de vraag centraal hoe een niet-pilotschool zich kan voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg. De moeite waard om hier terug te kijken. Tijdens dit webinar is een animatie met uitleg over de nieuwe leerweg gelanceerd. Handig om te gebruiken ook in de voorlichting naar leerlingen en ouders: Animatie over de nieuwe leerweg - YouTube


Meer nieuws