December 2020 Versnellen in de beroepskolom - onderzoek naar versnelde doorlopende leerroutes

Versnellen in de beroepskolom - onderzoek naar versnelde doorlopende leerroutes

Onderzoekers van het project Talentontwikkeling in de beroepskolom hebben twee routes geanalyseerd en vergeleken, die aanvankelijk een kortere en intensievere route van vmbo naar hbo voorstonden: Talentontwikkeling Techniek (TOT) en Het Groene Lyceum (hGL)1.

Download >
November 2020 De Groene Monitor

De Groene Monitor

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderwijs te kunnen adresseren, is goede sturingsinformatie onmisbaar. De Groene Monitor biedt voor het eerst zicht op wat er in de volle breedte van de arbeidsmarkt in de groene sector gebeurt. In alle gegevens die tot op heden beschikbaar waren, was ‘groen’ vaak verstopt in grotere categorieën als industrie, handel, dienstverlening. Nu is er een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven.

Download >
13 september 2017 Samenwerken aan beroepsonderwijs

Samenwerken aan beroepsonderwijs

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >