Coöperatie Leren voor Morgen 07 mei 2019

SustainaBul verankert nu ook duurzaamheid in het mbo

SustainaBul verankert nu ook duurzaamheid in het mbo

SustainaBul is een nieuwe digitale tool waarmee onderwijsinstellingen hun eigen onderwijs, praktijk en bedrijfsvoering kritisch tegen het licht kunnen houden ten aanzien van duurzaamheid. SustainaBul MBO is geïnspireerd op de SustainaBul voor het Hoger onderwijs, dat al meerdere jaren succesvol wordt georganiseerd door Studenten voor Morgen.

SustainaBul MBO is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren - structureel en op alle niveaus.

Duurzame doeners van de economie
Bijna 40% van de studenten volgt een mbo-opleiding. Ondanks de inzet van het keuzedeel ‘duurzaamheid in beroep’ tellen de inspanningen in het mbo nog niet op tot een structurele voorbereiding op een duurzame toekomst. Het is van belang dat verduurzaming samenkomt in een integrale benadering. Zodat duurzaam denken en doen in het DNA van het mbo komt. Dit is niet alleen onmisbaar voor het onderwijs zelf, maar ook voor de aansluiting met de praktijk. Er is een extra impuls nodig om besturen, directies, onderwijspersoneel en studenten op stoom te helpen.

Zet stappen vooruit met SustainaBul MBO
Hoewel de ranking op het eerste gezicht een wedstrijd is, biedt het vooral een kans voor onderwijsinstellingen om van elkaar te leren. Het principe werkt als volgt: MBO instellingen vullen een vragenlijst in, verstrekken hierbij bewijsstukken, en vervolgens beoordelen zij elkaar op duurzaamheid. De bewijsstukken zijn een inspiratiebron voor andere deelnemers. Scholen kunnen zo een kijkje bij elkaar in de keuken nemen op allerlei vlakken, van het reduceren van gasverbruik tot het integreren van duurzaamheid in het curriculum.

Focus op beleidsvoering
De MBO’s worden beoordeeld op drie onderwerpen: onderwijsinrichting, praktijk, en bedrijfsvoering. Onderwijsinrichting gaat over het integreren van duurzaamheid in het curriculum, praktijk kijkt naar de integratie van duurzaamheid bij de connectie tot het bedrijfsleven, en bedrijfsvoering focust op facilitaire zaken van de instelling. Al deze onderwerpen richten zich over de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de instellingen. Volgens Hilda: “Je wilt eigenlijk dat het College van Bestuur en het management duurzaamheid als een van de speerpunten maken.’’

Alle instellingen die voor 1 juli de vragenlijst volledig hebben ingevuld doen mee aan de uiteindelijke ranking. De winnaar zal feestelijk bekend worden gemaakt tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Deze vindt plaats op 10 oktober. 

De voordelen
Wil je dat jouw MBO-instelling zich actief inzet voor duurzame ontwikkeling en de SDG’s? Door mee te doen met de SustainaBul MBO:
-    krijg je op strategisch niveau inzicht in de mate waarin je instelling hier al mee bezig is,
-    word je instelling op de kaart gezet als duurzame instelling,
-    kun je je door de ranking vergelijken met andere instellingen,
-    inspireren ROC’s en AOC’s elkaar
-    en krijg je concrete handvaten aangeboden om je hierop verder te ontwikkelen.

Meld je nu aan!
Aanmelden kan nu via http://mbo.sustainabul.com  en/of een mail naar Hilda Weges.
Via de FAQ-knop op de site wordt uitgelegd hoe alles precies in zijn werk gaat.


 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws