GroenPact 09 juli 2019

Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering

Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering

Vanaf vrijdag 5 juli 2019 is de wiki Biologische bedrijfsvoering beschikbaar op Groen Kennisnet. De wiki kan vanaf nu worden gebruikt voor onderwijs, cursussen en zelfstudie over biologische landbouw.

De wiki Biologische bedrijfsvoering is ontwikkeld op initiatief van Bionext, in samenwerking met de AOC Terra, Nordwin college en Clusius college. Groen Kennisnet heeft de ontwikkeling ondersteund en technisch gerealiseerd. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Triodos Foundation.

Biologische bedrijfsvoering
De wiki is in de eerste plaats bedoeld om onderwijs over biologische landbouw binnen de primaire (agrarische) opleidingen van het groen MBO (niveau 3 en 4) en HBO te ondersteunen. De wiki levert ondersteunend lesmateriaal bij het MBO-keuzedeel Biologische bedrijfsvoering, maar kan ook binnen andere leertrajecten worden gebruikt. Door de ‘open access’ aanbieding op Groen Kennisnet kunnen ook belanghebbenden buiten het onderwijs er gebruik van maken.

De wiki sluit aan op wat al in de primaire opleidingen Teelt en Dierlijke productie aanwezig is; basiskennis over Teelt en Dierlijke productie zit dus niet in de wiki. De nadruk ligt op wat in de biologische landbouw anders is, op wat biologische landbouw extra vraagt aan kennis en kunde, op wat je moet weten en overwegen om te kiezen voor biologische landbouw en op de context (regelgeving, ketenorganisatie). Naast Teelt en Dierlijke productie op een biologisch bedrijf komen dus bij voorbeeld ook de geschiedenis van de biologische landbouw aan de orde, recente ontwikkelingen, keuze-motieven die een rol kunnen spelen, zaken als certificering en controle en marktontwikkelingen.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws