Platform vmbo groen 17 maart 2021

Nieuw keuzevak Duurzame melkveehouderij

Nieuw keuzevak Duurzame melkveehouderij

Onlangs is het nieuwe groene keuzevak ‘Duurzame melkveehouderij’ ter vaststelling aangeboden aan het ministerie van OCW. Het keuzevak is ontwikkeld door docenten van Wellantcollege vmbo de Bossekamp in Ottoland. Bij de ontwikkeling zijn ook Wellant mbo Houten en bedrijven uit de regio betrokken.

De introtekst voor de leerlingen geeft een uitdagende samenvatting: Klimaatneutraal, ammoniakreductie, broeikassen, biodiversiteit…. Je hoort er veel over op tv en internet. Wat heeft dit met het boerenbedrijf te maken? Nou, alles! Alle bedrijven, dus ook de boeren, moeten beter voor het milieu zorgen. Dat gaat niet zomaar. Maar met de juiste maatregelen maak je jouw toekomstige melkveebedrijf milieuproof!

Dit groene keuzevak wordt samen met drie nieuwe keuzevakken van andere profielen opgenomen in de vakcodetabel van 2021. Als een keuzevak een vakcode heeft dan mag het meetellen als onderdeel van het examen van leerlingen.

Zie ook de website van PLatforms vmbo.

 

Meer keuzevakken

SPV publiceerde deze week (13 maart 2021) een overzicht van alle 144 vmbo keuzevakken met de aantallen leerlingen die in 2020 het keuzevak met een schoolexamen hebben afgerond. De meest populaire groene keuzevakken zijn al enige jaren ‘Voeding, hoe maak je het?’ (14e plaats met 3.425 lln.) en ‘Het houden van dieren’ (16e plaats met 3.180 lln.). binnen de top 30 staan ook nog de groene keuzevakken ‘Bloemwerk’, ‘Gezonde dieren’ en ‘Het groene machinepark’.

De volledig lijst is te zien op de site van SPV.

 


Meer nieuws