Sterk Beroepsonderwijs 18 september 2018

Inzage cspe profiel groen voor mbo-groen docenten

Inzage cspe profiel groen voor mbo-groen docenten

Dit studiejaar is de eerste grote groep vmbo-leerlingen vanuit het vernieuwde vmbo doorgestroomd naar het mbo. Voor de aansluiting vmbo-mbo is het belangrijk dat mbo-docenten op de hoogte zijn van de inhoud van dit beroepsgerichte vmbo-programma voor het profiel groen. In een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst is het mogelijk om kennis te maken met het cspe voor het profiel groen.

Vanaf medio september 2018 stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit centraal schriftelijk praktisch examen (cpse) van alle vmbo profielen beschikbaar. Samen met de Stichting Platforms VMBO organiseert de MBO Raad op 4 oktober 2018 een bijeenkomsten waarin mbo-docenten kennis kunnen nemen van de inhoud van de cpse’s. 

Het programma bevat onder andere de volgende onderdelen:
•    Algemeen uitleg over het vernieuwde vmbo met aandacht voor de plaats van de profielvak cspe’s;
•    Uitleg van CvTE en Cito over de opbouw en inhoud van de cspe’s;
•    Per profiel worden de cspe’s besproken; er is dus een aparte sessie voor profiel groen

De bijeenkomst vindt plaats bij Meeting Center Amersfoort.
Aan deelname van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan via onderstaande link:

4 oktober 2018
Inloop: 9.00 - 9.30 uur
Programma: 9.30 - 12.00 uur


 


Meer nieuws