AOC Raad 20 juni 2017

Vacature syllabuscommissie van het profielvak Groen

Vacature syllabuscommissie van het profielvak Groen

Er is een vacature voor de syllabuscommissie van het profielvak Groen. Het College voor Toetsen en Examens zoekt hiervoor een docent-lid. De AOC Raad doet de voorselectie. Heb je interesse, stuur dan voor 3 juli 2017 een mail met CV naar Edith Diepeveen. Vanuit de aanmeldingen wordt een docent voorgedragen aan het CvTE. Het CvTE maakt de definitieve keuze en benoemd het nieuwe lid van de SC.

Het College voor Toetsen en Examens zoekt:  

Een docent-lid voor de syllabuscommissie van het profielvak Groen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat onder meer verantwoordelijk is voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs.

CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vwo, havo en vmbo: 

 • vaststellen van de centrale examens;
 • specificeren van de exameneisen in syllabi voor de centrale examens;
 • verder ontwikkelen van de centrale examens. 

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies. 

Taken van de docentleden van een syllabuscommissie (SC): 
Een lid van de syllabuscommissie:

 • neemt deel aan de vergaderingen van de SC en brengt zijn deskundigheid en ervaring in;
 • beoordeelt de uitvoerbaarheid in de onderwijspraktijk van de in de concept-syllabus opgenomen eindtermen;
 • bewaakt dat de syllabus voldoende houvast biedt aan de docent om zich voor te bereiden op het Centraal Examen en doet indien nodig suggesties voor verbetering op dit punt;
 • verricht op verzoek van de voorzitter eventueel specifieke taken/werkzaamheden.

Profiel 
Een lid van de SC:

 • is bevoegd, heeft ervaring en affiniteit met de centrale examinering van de profielvak-cspe’s Groen;
 • is geen auteur of lid van een team van auteurs van een leermethode; 
 • is bekend met de ontwikkelingen in het profiel, waartoe het profielvak behoort. Gezien de huidige samenstelling van de syllabuscommissie is specifieke deskundigheid  op het gebied van planten- en bomenteelt en tuininrichting gewenst;
 • is in staat om over de grenzen van het eigen specifieke vakgebied heen te kijken en ‘profielvak-breed’ te denken.

Vergaderfrequentie:
De syllabuscommissie vergadert vier maal per schooljaar. Voor komend jaar is dat op donderdagmiddag op (onder voorbehoud) de volgende data:

 • 2 november 2017
 • 30 november 2017
 • 1 februari 2018
 • 8 maart 2018

Honorering: 
Uitgangspunt is dat de leden van de SC voor iedere SC-bijeenkomst twee vacaties ontvangen (een voor de voorbereiding en één voor de aanwezigheid tijdens de bijeenkomst). Bovendien worden de reiskosten vergoed.

Wilt u lid worden van de syllabuscommissie?
Meld u dan voor 3 juli 2017 met een CV aan bij Edith Diepeveen van de AOC Raad
Vanuit de aanmeldingen wordt een docent voorgedragen aan het CvTE.
Het CvTE maakt de definitieve keuze en benoemd het nieuwe lid van de SC.

Meer weten? 
Neem contact op met:

Gerard de Gier
clustermanager CvTE voor de profielvakken D&P, E&O, Groen en HBR
030 – 2840717 / 06 1324 1147 


 


Meer nieuws