AOC Raad 21 december 2016

Nieuw aanbod bijscholing vmbo voor groene keuzevakken

Nieuw aanbod bijscholing vmbo voor groene keuzevakken

Op www.bijscholingvmbo.nl is voor profiel groen nieuw aanbod geplaatst. In deze tweede fase van de bijscholing is er door Aeres Hogeschool Wageningen en Wateropleidingen aanbod ontwikkeld dat is gerelateerd aan de groene keuzevakken.

In overleg met het veld zijn er door Aeres Hogeschool Wageningen voor twee doelgroepen aanbod ontwikkeld:

Vmbo-groen docenten die een keuzevak verzorgen waarin zij inhoudelijk nog weinig of geen ervaring in hebben. Voor hen zijn de zgn. basistrainingen op vier hoofdthema’s van de keuzevakken beschikbaar. Docenten die graag een verdiepende training willen volgen. Hierbij ligt de nadruk op innovaties in de sector. Deze trainingen zijn gerelateerd aan een of meerdere keuzevakken. Voorkennis is hierbij nodig.

A.  Basistrainingen 1    Gezonde dieren en Het houden van Dieren 2    Werk in de bloemenwinkel 3    Het werk van de hovenier 4    Voedselbereiding        B.  Verdiepingstrainingen 1    Milieuvriendelijke bloemkunst 2    Technische ontwikkelingen in de landbouw 3    Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken? 4    De levende tuin 5    Nieuwe ‘business modellen’ in de agrisector 6    Natuur inclusieve landbouw 7    Technologie en innovatie plantenteelt 8    Voedselbereiding en duurzaamheid

Keuzevak Water

Wateropleidingen biedt drie verschillende trainingsdagen aan waarin de complete inhoud van het keuzevak Water uitgebreid aan de orde komt. Door alle drie de dagen te volgen ben je bekwaam om het keuzevak Water aan te bieden. Inschrijving en deelname per verdiepingsdag is ook mogelijk (daarom worden de drie dagen niet als complete cursus aangeboden). Verdiepingsdag 1: Wat zit er in water? Verdiepingsdag 2: Van vies naar schoon water Verdiepingsdag 3: Teveel of te weinig water

Inschrijving voor de bijscholingen kan via de website van Bijscholing Vmbo. Meerdere inschrijvingen tegelijk per locatie of AOC is mogelijk. De bijscholing verbreedt en vergroot de bekwaamheid van praktijkdocenten groen en wordt gevalideerd door lerarenregister. Per scholingsdag wordt een eigen bijdrage van 25 euro per persoon gevraagd.


Meer nieuws