Praktijkvoorbeelden

Deze voorbeelden zijn verzameld voor het project 'Kies Kleur in Groen', een gemeenschappelijk actieplan van de AOC’s, Stoas Hogeschool (nu Aeres) en Aequor (nu SBB), wat zich richtte op de versterking van culturele diversiteit binnen de instellingen in een internationale groene context. Dit project is in 2015 afgerond. Heb je actuele voorbeelden, stuur ze dan naar info@groenonderwijs.nl.


Voorbeelden