AOC Raad 10 januari 2018

Veldraadpleging conceptsyllabi voor vmbo profielvakken groen 2020

Veldraadpleging conceptsyllabi voor vmbo profielvakken groen 2020

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevraagt middels een digitale enquête het onderwijsveld over de conceptsyllabi voor de centrale examens van de nieuwe profielvakken beroepsgerichte programma’s vmbo 2020. Geef ook online je mening over de conceptsyllabi voor het profielvak groen (onder aan dit bericht staat een rechtstreekse link)

Het CvTE heeft in de tweede helft van 2017 syllabi die gelden voor het examenjaar 2019 bijgesteld op basis van ervaringen uit het veld. De conceptversies van de syllabi voor het examenjaar 2020 leggen ze graag aan u voor.

Een syllabus is een beschrijving van de centraal te examineren examenstof en heeft als doel houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te kunnen beoordelen of deze conceptsyllabi aan dit doel voldoen en de gewenste informatie bevatten over de aanpassingen wordt het veld digitaal geraadpleegd. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de versie van de syllabus 2020 die gepubliceerd zal worden voor september 2018.

Tot en met 28 januari 2018 is het mogelijk om digitaal een mening geven over de conceptsyllabus.

>> ga naar de enquête

Meer nieuws