AOC Raad 30 maart 2017

Examenprotocollen VO 2017

Zoals ieder jaar hebben de AOC Raad en de VO- Raad gezamenlijk protocollen ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij de geheimhouding en een goed procedureel verloop van de voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens voor het voortgezet onderwijs. Dit jaar wordt extra aandacht gevraagd voor het goed laten verlopen van de centraal schriftelijke praktijkexamens (CSPE). Vooral bij deze examens is het belangrijk dat de juiste afnamecondities worden gehanteerd.

Deze protocollen zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de eindexamens, zoals vastgelegd in het Eindexamenbesluit VO. Ze zijn bedoeld als handreiking voor examensecretarissen en -coördinatoren, om hen te helpen garanderen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens procedureel zuiver verlopen en de geheimhouding niet geschonden wordt.

>> Meer informatie over de ondersteuning op de website van de VO-Raad

>> Download de protocollen op de website van de VO-Raad

Meer nieuws