Groen Norm 30 mei 2018

Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier

Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier

Als één van de eerste examenleveranciers is Groene Norm vanaf 25 mei gecertificeerd als examenleverancier. De certificerende autoriteit Certiforce constateerde geen tekortkomingen.

De Groene Norm voldoet met de HKS-examenproducten aan de gestelde producteisen. Ook voldoen zij aan alle organisatie- en proceseisen. 

Met deze certificering borgt Groene Norm dat AOC’s valide examenproducten bij ons kunnen inkopen.Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws