AOC Raad 24 april 2017

Geef voor 20 mei uw mening over het centraal examen groen 2017

Geef voor 20 mei uw mening over het centraal examen groen 2017

Voor de laatste keer vindt dit jaar de enquête CSPE oude stijl plaats. Tot 20 mei kunt u op de site van de Stichting Platforms VMBO uw mening geven over het centraal examen vmbo groen 2017 (oude stijl). De enquête is belangrijk voor de normering van het examen.

Mede op basis van de enquêteresultaten stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) jaarlijks de normering voor de examens vast (N-norm). Met het invullen van de enquête geeft u dus niet alleen uw mening over het CSPE, maar beïnvloedt u ook het eindcijfer dat uw leerlingen halen. 

De profielexamens (nieuw vmbo) worden door het CvTE en CITO op een andere wijze geëvalueerd en zijn dus niet meegenomen in deze evaluatie. De pilotscholen hebben daarover apart bericht ontvangen.

De enquête staat open tot 20 mei 2017. Benut deze kans en geef uw mening over het CSPE groen van dit jaar. Informeer ook uw collega's over deze enquête en vraag hen deze in te vullen. Uw mening telt!

>> Naar de enquête CSPE

Meer nieuws