Profiel groen

Het profiel groen is een brede opleiding waarin je aan de slag gaat met planten, dieren en voeding. Je leert over producten uit de groene sector: het telen op het land, de verwerking en bereiding ervan, het transport en de verkoop. Je krijgt les in het aanleggen van groen, bijvoorbeeld voor tuinen of parken in de stad. Je moet ook niet vreemd opkijken als er regelmatig dieren op school rondlopen die je verzorgt. Ook kun je kiezen voor lessen in bijvoorbeeld styling (bloem), koken en techniek. 

Als je het profiel groen kiest, moet je in elk geval examen doen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en naar keuze biologie of natuurkunde (nask 1).


De praktijkvakken - de profielmodules van profiel Groen

Het profiel Groen bestaat uit vier profielmodules en omvat 50% van het beroepsgerichte examenprogramma van de leerling. Het wordt afgerond met één centraal examen.

SChema Profiel Groen -

 

Keuzevakken 

Volg je de basisgerichte of kadergerichte beroepsweg, dan kies je ten minste vier keuzevakken uit het aanbod van de school.Doe je de gemengde leerweg, dan doe je twee voor de GL aangewezen profielmodules (2 en 3) en kies je daarbij nog twee keuzevakken uit het aanbod van de school.   

De keuzevakken samen vormen de andere 50% van je beroepsgerichte examenprogramma. Keuzevakken worden in een schoolexamen getoetst. 

Je kunt met keuzevakken je vakkenpakket verdiepen door te kiezen voor vakken die dieper op je groene profiel ingaan, of juist verbreden door profieloverstijgende keuzevakken te kiezen. De keuzemogelijkheden van de leerling zijn afhankelijk van het aanbod van de school.