Terra 05 december 2018

Terra Winsum gaat voor de groene vlag Eco-Schools

Terra Winsum gaat voor de groene vlag Eco-Schools

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid heeft Terra Winsum het project Eco-schools gelanceerd. Groen onderwijs en duurzaamheid gaan hand in hand. In de lesprogramma’s van Terra wordt daarom structureel aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. De leerlingen hebben een belangrijke rol bij het project Eco-school.

Intentieverklaring
Om structureel met duurzaamheid bezig te zijn, tekende Terra Winsum op maandag 4 december de intentieverklaring van het project Eco-schools. Veertien leerlingen vormen, samen met enkele docenten en afdelingsdirecteur Karin Harmelink, het Eco-team van Terra Winsum en zijn gedreven om de school duurzamer te maken. Nina, leerling van 2G: “Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die vegetariër is, maar daar is op school nu niets voor te krijgen. We kunnen 1x per week vegetarische broodjes verkopen.” Mark wil zorgen dat het schoner wordt rondom de school en Esmee geeft aan: ”Ik vind het mooi om ideeën aan te dragen en dingen te regelen.” Waarop afdelingsdirecteur Karin Harmelink aanvult: “De werkwijze van Eco-schools is een prachtige aanpak. Leerlingen zijn enthousiast bezig met hoe we op meerdere vlakken duurzaam kunnen omgaan met ons gebouw en met de totale leeromgeving.” 

Project Eco-Schools
Het project Eco-Schools is een leidraad die helpt om duurzaamheid een vaste plek op school te geven. Leerlingen worden op tien thema’s gestimuleerd om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Aan de hand van het zevenstappenplan van Eco-Schools werkt Terra Winsum verder toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Het ondertekenen van de intentieverklaring door het Eco-team op 4 december was een officieel moment. Naast alle leerlingen, docenten en afdelingsdirecteur Harmelink van het Eco-team, werd de intentieverklaring ook door wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum en Arjan Lucius, vertegenwoordiger van Eco-schools, ondertekend. Blok: “Dat de jeugd op deze manier met duurzaamheid bezig is, spreekt mijzelf, maar ook de gemeente heel erg aan. Wij zijn als gemeente ook heel erg bezig met duurzaamheid op het gebied van afvalverwerking, groen, energie, etc.” Hij bood de leerlingen aan een keer te gaan kijken bij het bedrijf in Sneek dat voor Winsum het afval verwerkt. “Vanuit de gemeente juichen we dit initiatief van Terra Winsum toe en we werken hier graag aan mee. De deur staat voor jullie open.” 

Terra
Terra Winsum is de derde school in de provincie Groningen en de enige school in de nieuwe gemeente Het Hogeland die deelneemt aan Eco-schools. Naast Terra Winsum zijn Terra Groningen,  en Terra Eelde ook deelnemers van het project Eco-Schools. Terra Groningen zet zich samen met studenten in om de Groene Vlag te bemachtigen. Terra Eelde is de enige Eco-School in de provincie Drenthe en mag zich inmiddels Eco-School noemen. In juli 2017 kregen zij de Groene Vlag toegekend. 

Het Eco-team van Terra Winsum, wethouder Blok en Eco-schools vertegenwoordiger Arjan Lucius met de ondertekende intentieverklaring.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws