AOC Raad 12 juni 2018

Mogelijkheden voor groen onderwijs in regioplannen technisch vmbo

Mogelijkheden voor groen onderwijs in regioplannen technisch vmbo

De komende jaren komt er veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio. Al komend schooljaar ontvangen vmbo-scholen met de profielen BWI, PIE en M&T een bedrag per leerling om hun inventaris op orde te brengen, extra mensen aan te stellen of scholing te volgen. Gelijktijdig ontvangen alle vmbo scholen geld voor planvorming in de regio.

Bij het ontwikkelen van de regioplannen kunnen alle vmbo scholen meedoen. In de plannen kan naast de technische profielen ook geld worden besteed aan technologische vormgeving binnen andere profielen, de theoretische leerweg en primair onderwijs. Ook het mbo en bedrijfsleven in de regio moeten worden betrokken bij de regioplannen. Een vmbo met techniek profiel(en) is bij het indienen van de regioplannen altijd penvoerder. 

Er is een infographic beschikbaar met overzichtelijke informatie

De komende weken organiseren OCW, DUS-I en SPV drie regionale bijeenkomsten over de techniekgelden. Deze worden gehouden op:

  • Dinsdag 19 juni: Eindhoven 
  • Maandag 25 juni: Utrecht
  • Dinsdag 3 juli: Zwolle

Meer informatie over deze bijeenkomsten en de mogelijkheid om u daarvoor aan te melden vindt u op de website van Rijksoverheid.

>> Aanmelden voor de regionale bijeenkomsten
>> Download de kamerbrief: ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ (pdf)
>> Download de infographic ‘Op weg naar een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs’ (pdf)


Meer nieuws