Clusius College 30 mei 2018

Feestelijke ondertekening samenwerkingsovereenkomst vrije school stroom: Vrij Groen

Feestelijke ondertekening samenwerkingsovereenkomst vrije school stroom: Vrij Groen

Afgelopen maandag 28 mei j.l. is de samenwerkingsovereenkomst tussen het Clusius College en de Vrijeschool ondertekend door Rien van Tilburg, voorzitter College van Bestuur van het Clusius College en Wiebe Brouwer, voorzitter bestuur van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord Holland.

Met ingang van het nieuwe schooljaar start op de vestiging van het Clusius College in Heerhugowaard een speciale vrijeschoolstroom genaamd: Vrij Groen. Deze onderwijsstroom wordt verder in samenwerking met de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Bergen, de Adriaan Roland Holstschool, ontwikkeld.

Een bijzonder moment om zeker bij stil te staan, vertelt Wiebe; “Het is landelijk de eerste samenwerking tussen het VMBO-groen en de Vrije School. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor leerlingen met een VMBO-advies ook groen onderwijs te volgen vanuit de vrijeschoolgedachte. De samenwerking tussen beide partijen wordt gekenmerkt door enthousiasme en de bereidheid om van elkaar te leren.” 
De samenwerking tussen de Adriaan Roland Holstschool en het Clusius College biedt mooie kansen aan de leerlingen in de regio. "In vier jaar tijd gaan we deze leerstroom samen opbouwen. Het is fijn dat hierdoor leerlingen met een advies voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg, onderwijs kunnen volgen op een vrijeschoolse manier," vertelt Mark Sorée, rector van de Adriaan Roland Holstschool. Eerstejaars leerlingen van alle niveaus kunnen voor Vrij Groen kiezen.  Voor Melanie Brandenburg, directeur Clusius College Heerhugowaard, lag de samenwerking voor de hand; "de kernwaarden van onze school liggen dicht bij de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs.”

De vrijeschoolstroom 'Vrij Groen' is gericht op creativiteit, zelfontplooiing, leren en inspireren. Anders dan bij het reguliere vmbo wordt onderwijs gesplitst in periode-onderwijs en oefenvakken. De leerlingen die kiezen voor deze stroom beginnen elke dag met twee uur 'periode-onderwijs'. Dit zijn lessen waarbij leerlingen voor een langere periode intensief bezig zijn met één onderwerp. Op deze manier krijgt het onderwerp samenhang en diepgang. Daarnaast wordt er geleerd en geoefend in de oefenvakken. Dit zijn vakken als Engels, Nederlands, wiskunde, handvaardigheid en gym. 
Eerstejaars leerlingen van alle niveaus kunnen voor Vrij Groen kiezen. Aan het einde van de vier jaar op het vmbo hebben zij dezelfde theoretische kennis als leerlingen die het reguliere traject volgen. Na de zomer start de eerste klas Vrij Groen. 
 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws