Terra 21 juni 2018

COLUMN: Lenteschool

COLUMN: Lenteschool

Voor velen was het week 18 schoolvakantie. Voor 23 leerlingen van Terra Wolvega was dat echter niet het geval. Zij kozen er vrijwillig voor om deze week vijf dagen naar school te gaan. Waarom zij dat deden? Omdat de school deze week was ingericht als lenteschool. Voor Terra Wolvega een nieuw fenomeen.

De lenteschool is een programma dat in principe gericht is op leerlingen van klas een, twee en drie die achterstand hebben opgelopen gedurende het schooljaar. Leerlingen waarbij het risico het schooljaar na de zomer over te moeten doen aanwezig is. Dit kan zijn omdat ze een bepaald vak lastig vinden of omdat ze tijdens een bepaalde periode minder inzet hebben getoond en daar nu het gevolg van ervaren. Wij hebben gekozen om naast klas een, twee en drie ook een aantal leerlingen uit klas vier, de examenklassen, welkom te heten zodat ze onder extra begeleiding konden leren voor de examens die na de vakantie startten.  

Naast inhoudelijk werken aan de vakken was er ook aandacht zijn aan het ‘leren leren’. Hoe lees je een tekst of leer je een rij woordjes? Hoe oefen je sommen? Hoe kun je je omgeving het beste inrichten? Wanneer leer je het meest effectief? Hoe vergroot je je concentratievermogen? Allemaal vragen waar een speciale Lenteschool studiecoach met de leerlingen mee aan de slag ging. Dit gebeurde door middel van individuele gesprekken en door masterclasses voor de hele groep. Iedere dag waren er twee masterclasses waarbij participatie vrijwillig was. Het viel me op dat er veel gebruik van dit aanbod werd gemaakt. Leerlingen gaven aan niet te weten hoe ze het leren efficiënt en leuk konden maken. Ze waren erg nieuwsgierig naar de mogelijkheden hierin en tevreden met de tips die ze kregen. Dit gaf mij persoonlijk het inzicht dat we daar als school zelf meer aandacht aan kunnen geven. Actiepunt.

Ook werd er door de studiecoaches ruimte gecreëerd om te bewegen en naar buiten te gaan. Even frisse lucht. Het groen in. Even om je heen kijken naar al dat leeft in plaats van op een scherm of naar een stuk papier. Het concentratievermogen van een 13-jarige is een half uur. In de jaren daarna, tot 18-jarige leeftijd, neemt het concentratievermogen iets af. Daarna weer toe. Om deze reden verplichtten de studiecoaches de leerlingen om na een half uur even een break te houden. Daarmee werden opdrachten tevens te overzien en ontstond focus. 

Het financieren van deze extra week onderwijs is mogelijk doordat het ministerie scholen door middel van subsidie de gelegenheid biedt extra onderwijs te organiseren. Ook een zomerschool behoorde tot de mogelijkheden. Wij hebben bewust gekozen voor preventief extra ondersteuning, dus een lenteschool, zodat reparatie kan plaats vinden voordat groter kwaad geschiedt.

In een ideale wereld zou een initiatief als dit niet nodig zijn. In feite is de lenteschool een beetje een lapmiddel. Ergens gedurende het onderwijsproces is iets mis gegaan. Lesstof was niet duidelijk of instructie niet helder. Leerlingen hebben niet goed opgelet of huiswerk niet gemaakt. Communicatie tussen school en ouders of vice versa had beter gekund. Zo zijn er veel voorbeelden te bedenken waarbij zowel leerkracht als leerling als ouder dingen beter hadden kunnen doen. Niets menselijk is ons vreemd en gelukkig hebben we het hier samen over.

Over een ding zijn ouders, leerkrachten en schoolleiders het vaak eens; het is niet eenvoudig om pubers in hun gehele onderwijsloopbaan gemotiveerd te houden. Er gebeurt zoveel in hun lijf, om hen heen, in hun hoofd, binnen hun gezin… Verliefd, niet meer verliefd. Ik kan het me nog goed herinneren. Ingewikkeld! Allemaal voorbeelden van dingen die leren tijdelijk minder belangrijk maken of dingen waardoor er minder ruimte is om überhaupt te kunnen leren.

Geen reden voor ons als school om niet met hart en ziel te blijven werken aan motivatie en het goed overbrengen van lesstof. En dat zullen we ook zeker doen. Soms met wat extra hulp van bijvoorbeeld een lenteschool!

Jennifer Wessels Boer, afdelingsdirecteur Terra Wolvega.  j.wesselsboer@terra.nl


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws