Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.  

(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
AOC Oost 1452 386 3441 5279
AOC Terra 1853 303 3978 6134
Citaverde College 1068 252 1811 3131
Clusius College 1291 278 4293 5862
De Groene Welle 1066 268 534 1868
Edudelta Onderwijsgroep 486 166 642 1294
Groenhorst 2635 812 3591 7038
Helicon Opleidingen 4312 908 1809 7029
Landstede MBO 294 0 0 294
Lentiz onderwijsgroep 1010 140 2250 3400
Nordwin College 1378 264 1830 3472
Prinsentuin College 850 242 1165 2257
Wellantcollege 2563 968 9009 12540
Totaal 59598

Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 11 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneÏ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Jaar BOL BBL VMBO Totaal
2006 16994 8760 34815 60569
2007 16966 9239 33601 59806
2008 16931 10176 32703 59810
2009 17534 11709 31352 60595
2010 18451 11436 29552 59439
2011 18602 11667 30382 60651
2012 18493 10543 31370 60406
2013 19117 8943 33034 61094
2014 19956 6025 34312 60293
2015 20079 5342 34399 59820
2016 20258 4978 34362 59598